KONCEPCJE I METODY

Wiedza

zdobyta w toku studiów magisterskich oraz na szkoleniach, kursach, konferencjach i kongresach fizjoterapeutycznych pozwala na zastosowanie kompleksowej terapii opartej o solidne fundamenty rzetelnego rozpoznania problemu pacjenta i ustalenia sesji terapeutycznych.

W zależności od rodzaju schorzenia stosujemy terapię tkanek miękkich, terapię manualną oraz docelowo precyzyjnie dobraną kinezyterapię, która jest podstawą każdej prawidłowo przeprowadzonej rehabilitacji.

Pacjent korzystając z usług CITO może również liczyć na ordynowanie zabiegów fizykoterapii, które zapewnią prawidłowe warunki do gojenia tkanek.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

KINETIC CONTROL

Koncepcja Kinetic Control pozwala zidentyfikować i zrozumiale przedstawić wadliwy mechanizm ruchu, który jest odpowiedzialny za dolegliwości bólowe pacjenta. Szczegółowa analiza, wykonywana za pomocą serii testów funkcjonalnych, umożliwia wykrycie nieprawidłowych wzorców ruchowych, niekontrolowanego ruchu oraz ograniczeń, które na to wpływają. Dzięki badaniu przeprowadzonemu w systemie Kinetic Control terapeuta jest w stanie stworzyć indywidualny program terapii, pozwalający na samodzielną pracę nad tym, aby:

– korygować błędne wzorce ruchowe
– poprawiać kontrole ruchu
– eliminować kompensacje i restrykcje

Ukierunkowana terapia daje wymierne efekty w postaci prawidłowej kontroli motorycznej na poziomie segmentu stawowego, co przekłada się na jego stabilizacje a w konsekwencji nie pozwala na mechaniczne drażnienia tkanek.

MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENT

Autorska koncepcja profesor Shirley Sahrmann, która zwraca uwagę na potrzebę regularnego badania układu ruchu celem jak najszybszego wychwycenia dysfunkcji w jego obrębie. Pozwala na szczegółowe badanie oraz wskazanie przyczyn występowania dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu tj.kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy.

PERFORMANCE STABILITY

Zadaniem koncepcji Performance Stability jest przedstawienie i ocena stabilizacji wraz z analizą ryzyka dysfunkcji ruchu czy urazu. Koncepcja przeznaczona jest do badania osób uprawiających sport zawodowy, amatorski jak i wszystkich pacjentów, którzy noszą się z zamiarem podjęcia aktywności ruchowej.

Pozwala uchwycić mocne i słabe strony badanej osoby, co przekłada się na wzbogacenie i zindywidualizowanie procesu treningowego, tak aby codzienny ruch był możliwie bezpieczny i zgodny z zasadą „Primum non nocere” – po pierwsze, nie szkodzić!

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN

System pozwalający zidentyfikować i ocenić fundamentalne wzorce ruchowe.
Functional Movement Screen dzięki zastosowaniu testów służących do oceny przesiewowej daje
możliwość oceny badanego i wskazania w skali punktowej poziomu jego motoryczności.

STICK MOBILITY

Koncepcja pracy stworzona dla człowieka „współczesnego”. Jako pierwsi w naszym kraju
rozpoczęliśmy pracę nad mobilnością opartą o powiększenie zakresu ruchomości w stawach z
utrzymaniem kontroli motorycznej uzyskanej pozycji i generowaniem siły mięśniowej.

 

CERTYFIKATY I PUBLIKACjE

Stick Mobility 2020 Bratysława

Nowoczesny trening kontroli motorycznej w fizjoterapii Kinetic Control&McConnell Institute,
2018.
Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja publikacja mgr Paweł Janczyk dr n. med. Marek
Wiecheć „POLICE sposób postepowania pourazowego”, grudzień 2017
XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „POLICE sposób postepowania
pourazowego”, 24-25 listopad 2017
„THE GAMESPEEDSYSTEM Movement training for superior sports performance” Ian
Jeffreys, Łódź 2016
„Nowoczesne trendy w przygotowaniu motorycznym i fizjoterapii sportowej” Katowice 2015
Movement System Impairment prof. Shirley A. Sahrmann „Kręgosłup lędźwiowy i staw
biodrowy” Rzeszów 2014
Functional Movement Screen Gliwice 2014
Kinetic Control „Praktyczne zastosowanie koncepcji Kinetic Control w analozie i
terapiinarządu ruchu. Terapia a świadomość terapeutyi pacjenta” Rzeszów 2013
Międzynarodowa Konferencja Sportowa „Najnowsze trendy i metody w procesie
przygotowania motorycznego” Katowice 2012
Kinetic Control w Sporcie „Trening kontroli motorycznej i siły w powrocie do sportu i wysiłku
fizycznego” Gdańsk 2012
Kinetic Control „Diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznej
niestabilności biodra oraz kończyny dolnej. Trening kontroli motorycznej” Rzeszów 2012
Performance Stability „Podstawy oceny kontroli motorycznej i centrum stabilizacji. Korekcja
i optymalizacja ruchu w sporcie” Rzeszów 2011

Kinetic Control „Kręgosłup lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności
lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych.
Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia” Warszawa 2011
Kinetic Control „Teoria i Koncepcja Kinetic Control: Zrozumienie ruchu i jego funkcji.
Klasyfikacja, diagnostyka, stabilizacja niekontrolowanego ruchu” Warszawa 2011
Kinesiology Taping Sosnowiec 2011.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna.
FIZJOTERAPIA INTERDYSCYPLINARNA”: praktyczna nauka bandażowania i terapii
obrzęku żylnego i chłonnego/manualny drenaż limfatyczny/elektroterapia i
biofeedbac/Nordic Walking/praktyczna nauka kinesiotapingu/praktyczne zastosowanie
prawa tensegracji Chorzów 2010.
Międzynarodowy Kongres Sportowy „Nowe trendy w treningu funkcjonalnym” Chorzów
2010.
Obrona Pracy Magisterskiej „Wpływ wysiłku fizycznego i masażu klasycznego na zmianę
pobudliwości nerwowo-mięśniowej” Katowice 2010.
Cykl Szkoleniowy THERA-BAND ACADEMY „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w
praktyce”: ćwiczenia oporowe i równoważne/trening funkcjonalny i sensomotoryka/aquaterapia/elementy metody BOBATH/koncepcja Bruggera/terapeutyczny
Nordic Walking Kraków 2009.
Medyczne Studium Zawodowe „Kurs masażu klasycznego” Kraków 2006.

Kinetic Control
Movement System Impairment
Performance Stability
Functional Movement Screen
Stick Mobility
Certyfikaty i publikacje

Koncepcja Kinetic Control pozwala zidentyfikować i zrozumiale przedstawić wadliwy mechanizm ruchu, który jest odpowiedzialny za dolegliwości bólowe pacjenta. Szczegółowa analiza, wykonywana za pomocą serii testów funkcjonalnych, umożliwia wykrycie nieprawidłowych wzorców ruchowych, niekontrolowanego ruchu oraz ograniczeń, które na to wpływają. Dzięki badaniu przeprowadzonemu w systemie Kinetic Control terapeuta jest w stanie stworzyć indywidualny program terapii, pozwalający na samodzielną pracę nad tym, aby:

– korygować błędne wzorce ruchowe
– poprawiać kontrole ruchu
– eliminować kompensacje i restrykcje

Ukierunkowana terapia daje wymierne efekty w postaci prawidłowej kontroli motorycznej na poziomie segmentu stawowego, co przekłada się na jego stabilizacje a w konsekwencji nie pozwala na mechaniczne drażnienia tkanek.

Autorska koncepcja profesor Shirley Sahrmann, która zwraca uwagę na potrzebę regularnego badania układu ruchu celem jak najszybszego wychwycenia dysfunkcji w jego obrębie. Pozwala na szczegółowe badanie oraz wskazanie przyczyn występowania dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu tj.kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy.

 

 

 

Zadaniem koncepcji Performance Stability jest przedstawienie i ocena stabilizacji wraz z analizą ryzyka dysfunkcji ruchu czy urazu. Koncepcja przeznaczona jest do badania osób uprawiających sport zawodowy, amatorski jak i wszystkich pacjentów, którzy noszą się z zamiarem podjęcia aktywności ruchowej.

Pozwala uchwycić mocne i słabe strony badanej osoby, co przekłada się na wzbogacenie i zindywidualizowanie procesu treningowego, tak aby codzienny ruch był możliwie bezpieczny i zgodny z zasadą „Primum non nocere” – po pierwsze, nie szkodzić!

 

 

 

System pozwalający zidentyfikować i ocenić fundamentalne wzorce ruchowe.
Functional Movement Screen dzięki zastosowaniu testów służących do oceny przesiewowej daje możliwość oceny badanego i wskazania w skali punktowej poziomu jego motoryczności.

Koncepcja pracy stworzona dla człowieka „współczesnego”. Jako pierwsi w naszym kraju rozpoczęliśmy pracę nad mobilnością opartą o powiększenie zakresu ruchomości w stawach z utrzymaniem kontroli motorycznej uzyskanej pozycji i generowaniem siły mięśniowej.

Stick Mobility 2020 Bratysława

Nowoczesny trening kontroli motorycznej w fizjoterapii Kinetic Control&McConnell Institute, 2018.
Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja publikacja mgr Paweł Janczyk dr n. med. Marek Wiecheć „POLICE sposób postepowania pourazowego”, grudzień 2017
XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „POLICE sposób postepowania pourazowego”, 24-25 listopad 2017
„THE GAMESPEEDSYSTEM Movement training for superior sports performance” Ian Jeffreys, Łódź 2016
„Nowoczesne trendy w przygotowaniu motorycznym i fizjoterapii sportowej” Katowice 2015
Movement System Impairment prof. Shirley A. Sahrmann „Kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy” Rzeszów 2014
Functional Movement Screen Gliwice 2014
Kinetic Control „Praktyczne zastosowanie koncepcji Kinetic Control w analozie i terapiinarządu ruchu. Terapia a świadomość terapeutyi pacjenta” Rzeszów 2013
Międzynarodowa Konferencja Sportowa „Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego” Katowice 2012
Kinetic Control w Sporcie „Trening kontroli motorycznej i siły w powrocie do sportu i wysiłku fizycznego” Gdańsk 2012
Kinetic Control „Diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznej niestabilności biodra oraz kończyny dolnej. Trening kontroli motorycznej” Rzeszów 2012
Performance Stability „Podstawy oceny kontroli motorycznej i centrum stabilizacji. Korekcja i optymalizacja ruchu w sporcie” Rzeszów 2011

Kinetic Control „Kręgosłup lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych.
Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia” Warszawa 2011
Kinetic Control „Teoria i Koncepcja Kinetic Control: Zrozumienie ruchu i jego funkcji.
Klasyfikacja, diagnostyka, stabilizacja niekontrolowanego ruchu” Warszawa 2011
Kinesiology Taping Sosnowiec 2011.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna.
FIZJOTERAPIA INTERDYSCYPLINARNA”: praktyczna nauka bandażowania i terapii obrzęku żylnego i chłonnego/manualny drenaż limfatyczny/elektroterapia i biofeedbac/Nordic Walking/praktyczna nauka kinesiotapingu/praktyczne zastosowanie prawa tensegracji Chorzów 2010.
Międzynarodowy Kongres Sportowy „Nowe trendy w treningu funkcjonalnym” Chorzów 2010.
Obrona Pracy Magisterskiej „Wpływ wysiłku fizycznego i masażu klasycznego na zmianę pobudliwości nerwowo-mięśniowej” Katowice 2010.

Cykl Szkoleniowy THERA-BAND ACADEMY „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce”: ćwiczenia oporowe i równoważne/trening funkcjonalny i sensomotoryka/aquaterapia/elementy metody BOBATH/koncepcja Bruggera/terapeutyczny Nordic Walking Kraków 2009.
Medyczne Studium Zawodowe „Kurs masażu klasycznego” Kraków 2006.