Wake Jam Mysłowice 9.08.2015
12.08.2015

Podczas eventu Wake Jam w Mysłowicach nad zalewem Hubertus każdy z uczestników mógł się poddać analizie wzorców ruchowych charakterystycznych dla uprawianej dyscypliny sportowej za pomocą koncepcji KC/MSI/PS/FMS. Celem przeprowadzanych testów jest wczesne wykrycie dysfunkcji narządu ruchu, co pozwoli na wdrożenie profilaktycznego treningu rehabilitacyjnego. 

             

             

             

Powrót