"Fizjoterapia w medycynie paliatywnej"
22.03.2014

Centrum Indywidualnej Terapii, reprezentowane przez Paweł Janczyk, składa oficjalne podziękowanie dla szacownego grona słuchaczek, uczestniczek kursu specjalistycznego „Podstawy Opieki Paliatywnej”.
Kurs został zorganizowany przez firmę LiMED oraz BetaMed Libiąż, który był zorganizowany dla pielęgniarek zajmujących się pacjentami długoterminowymi. Centrum Indywidualnej Terapii zostało poproszone o przedstawienie zagadnień dotyczących roli fizjoterapii w opiece paliatywnej.
W ramach wykładu przedstawiono następujące tematy:
1. Metody fizjoterapeutyczne zalecane do stosowania u pacjentów objętych opieka paliatywną.
2. Sposób postępowania w leczeniu obrzęku limfatycznego.
3. Rola pielęgniarki w fizjoterapii stosowanej w opiece paliatywnej.

Szczególne podziękowania za trudy organizacyjne dla Pani Agnieszki Madejskiej.

Powrót