Performance Stability

Zadaniem koncepcji Performance Stability jest przedstawienie i ocena stabilizacji wraz z analizą ryzyka dysfunkcji ruchu czy urazu. Koncepcja przeznaczona jest do badania osób uprawiających sport zawodowy, amatorski jak i wszystkich pacjentów, którzy noszą się z zamiarem podjęcia aktywności ruchowej.

Pozwala uchwycić mocne i słabe strony badanej osoby, co przekłada się na wzbogacenie i zindywidualizowanie procesu treningowego, tak aby codzienny ruch był możliwie bezpieczny i zgodny z zasadą „Primum non nocere” – po pierwsze, nie szkodzić!