Movement System Impairment

Autorska koncepcja profesor Shirley Sahrmann, która zwraca uwagę na potrzebę regularnego badania układu ruchu celem jak najszybszego wychwycenia dysfunkcji w jego obrębie. Pozwala na szczegółowe badanie oraz wskazanie przyczyn występowania dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu tj.kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy.