Functional Movement Screen

System pozwalający zidentyfikować i ocenić fundamentalne wzorce ruchowe.

Functional Movement Screen dzięki zastosowaniu testów służących do oceny przesiewowej daje możliwość oceny badanego i wskazania w skali punktowej poziomu jego motoryczności.