Wiodące koncepce i metody wykorzystywane w CITO

Wiedza zdobyta w toku studiów magisterskich oraz na szkoleniach, kursach, konferencjach i kongresach fizjoterapeutycznych pozwala na zastosowanie kompleksowej terapii opartej o solidne fundamenty rzetelnego rozpoznania problemu pacjenta i ustalenia sesji terapeutycznych.

W zależności od rodzaju schorzenia stosujemy terapię tkanek miękkich, terapię manualną oraz docelowo precyzyjnie dobraną kinezyterapię, która jest podstawą każdej prawidłowo przeprowadzonej rehabilitacji.

Pacjent korzystając z usług CITO może również liczyć na ordynowanie zabiegów fizykoterapii, które zapewnią prawidłowe warunki do gojenia tkanek.Koncepcja Kinetic Control pozwala zidentyfikować i zrozumiale przedstawić wadliwy mechanizm ruchu, który jest odpowiedzialny za dolegliwości bólowe pacjenta. Szczegółowa analiza, wykonywana za pomocą serii testów funkcjonalnych, umożliwia wykrycie nieprawidłowych wzorców ruchowych, niekontrolowanego ruchu oraz ograniczeń, które na to wpływają. Dzięki badaniu przeprowadzonemu w systemie Kinetic Control terapeuta jest w stanie stworzyć indywidualny program terapii, pozwalający na samodzielną pracę nad tym, aby:

- korygować błędne wzorce ruchowe
- poprawiać kontrole ruchu
- eliminować kompensacje i restrykcje

Ukierunkowana terapia daje wymierne efekty
w postaci prawidłowej kontroli motorycznej na poziomie segmentu stawowego, co przekłada się na jego stabilizacje a w konsekwencji nie pozwala na mechaniczne drażnienia tkanek.