Centrum Indywidualnej Terapii stawia na „narzędzia” warsztatu fizjoterapeuty, które w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki pomagają pacjentom powrócić do optymalnej sprawności.

Za priorytet przyjmujemy podniesienie jakości ruchu poprzez:

- dokładną analizę danej dysfunkcji czyli wnikliwą diagnozę,

- pracę nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi czyli zwiększenie możliwości poruszania się,

- optymalizację ruchu w codziennych czynnościach niezależnie od tego czy dotyczą one pracy zawodowej, aktywności ruchowej czy też profesjonalnego uprawiania sportu.

Zespół CITO to osoby najlepiej wykwalifikowane i zmotywowane, które swoją wiedzę, zaangażowanie oraz doświadczenie przelewają na pracę z pacjentem. Nasze podejście cechuje profesjonalizm, zastosowanie najświeższych a zarazem sprawdzonych doniesień naukowych oraz korzystanie z najskuteczniejszego asortymentu medycznego. To wszystko pozwala we właściwy sposób przebyć drogę od terapii do treningu.

Rehabilitacja CITO Rehabilitacja CITO Rehabilitacja Paweł Janczyk